Детска застраховка "Токуда кидс"

Застраховката "Токуда кидс" е групова и предназначена за учащи и деца, персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, детски градини и ясли.
Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или инфекциозно заболяване както по време на учебните занятия, така и по време на ваканциите и почивните дни.
Покрити рискове са:
*    загуба на живот
*    трайно намалена невъзможност за социална адаптация вследствие злополука;
*    временна невъзможност за социална адаптация вследствие злополука над 10 дни;
Допълнителни рискове:
*    медицински разноски вследствие злополука;
*    временна невъзможност за социална адаптация в резултат на инфекциозно заболяване над 20 дни;

Начало          За нас          Продукти          Партньори          Контакти          Документи          Новини


ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Вашето здраве е нашия успех
Copyright (C) 2014  Tokuda Health Insurance All Right Reserved.